Kerstengelen gezocht

Kerstengelen gezocht

Alweer heel wat jaren is tijdens de adventstijd ons kerstengelenuitzendbureau geopend. Dit bijzondere uitzendbureau heeft als taak kerstengelen te werven. Zij sturen deze engelen op weg naar mensen die wel wat licht, aandacht en warmte kunnen gebruiken. Ook dit jaar is het engelenuitzendbureau weer geopend.

Wat doet een kerstengel?

Een kerstengel levert iedere adventsweek (dus vier keer) een kleine attentie af bij een medemens die door het uitzendbureau wordt toegewezen. Een kaartje of een gedicht, zelfgebakken koekjes, een kaarsje of iets anders creatiefs. Het gaat om het gebaar, niet om dure of grote dingen.

Het is niet de bedoeling dat je het adres gaat bezoeken, juist de verrassing dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur hangt is wat mensen vaak zo raakt.

Wie kan een kerstengel zijn?

Iedereen! Je kunt het alleen zijn, maar ook samen als vriendengroep, gezin, bijbelkring etc.

Het is de bedoeling dat de kerstengel anoniem blijft. Het hele project is anoniem. Dit geeft jou als kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je anders misschien niet zo snel zou doen. Het geeft ook de gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar je normaal geen contact mee hebt.

Wat doet het engelenuitzendbureau?

Het engelenuitzendbureau verzamelt alle bezorgadressen en kerstengelen. Zij koppelen de kerstengelen aan medemensen die wel een engel kunnen gebruiken. Uiterlijk 24  november 2023 krijg je van hen bericht wie jouw begunstigde is, het adres en korte informatie.
 

Wil je ook engel zijn?

Mail je dan aan via deze website. Dit kan tot 19 november 2023. Na deze datum worden alle adressen en engelen aan elkaar gekoppeld.

Wij hopen dat veel kerstengelen zich aanmelden!

Hartelijke groet namens de medewerkers van het engelenuitzendbureau

De kerstengelen melden zich weer

De kerstengelen melden zich weer

getekend door Margreet Gillebaart

KERSTENGELEN 2023.

Dit weekend wintertijd, dus het kerstengelenvliegseizoen staat op het punt van beginnen. U weet wel dat project rond en tijdens Advent. De periode dat mensen andere mensen blij kunnen maken.

De Kerstengel brengt bij anderen een kleinig -of grotigheidje langs om te laten merken, dat ze niet vergeten zijn. Die pakketjes kunnen bestaan uit een passend gedicht of een mooie kaars of… Gewoon dingen die je hart en je portemonnee je ingeven. Dat doet de kerstengel anoniem, dus best een beetje spannend.

Aan wie? Aan adressen, die door anderen worden aangedragen. Mensen of gezinnen, die iets naars mee gemaakt hebben, eenzaam zijn of een spannende tijd door maken vanwege een kuur of wachtend op de uitslag van een onderzoek…

Kerstengelen en bezorgadressen moeten aan elkaar gekoppeld worden. Dat doet het kerstengelenbureau. Vandaar dat de inschrijftermijn voor engelen en bezorgadressen start op: 06 november. De einddatum voor inschrijven is: 19 november.
En alstublieft houdt u zich aan die termijn. Dat scheelt het kerstengelenbureau werk EN hoofdbrekens. Wel een beetje streng, maar u weet het nu al!

Hoe u zich kunt inschrijven? Zowel als kerstengel of voor opgeven van een bezorgadres via: https://kerstengelenkatwijk.nl/aanmelden/

KERSTENGELEN 2022

KERSTENGELEN 2022

U weet het toch nog. Het Kerstengelenvliegseizoen. Iedereen kan mee doen door of mee te vliegen of een bezorgadres (met motivatie en achtergrond) op de geven,

Vanaf nu tot 19 november kunt u zich opgeven als Kerstengel of een bezorgadres opgeven;

21 november worden de Kerstengelen aan de bezorgadressen gekoppeld en vanaf 23 november kunnen de Kerstengelen hun bezorgadres(sen) verwachten.

Het vliegseizoen start in de week van 27 november na de Eerste Advent.

U kunt uw opgave doen bij Corine Hoek, Leo Roosjen of via de website van onze Kerstengelen.

U vliegt toch ook mee!

Kerstengelen zoeken bezoekadressen

Kerstengelen zoeken bezoekadressen


Heel veel dingen staan stil of moeten anders gedaan worden in deze coronatijd. Dat geldt echter niet voor ons bijna traditionele Kerstengelenproject.

Kent u de spelregels van het Kerstengelenproject nog. U kunt of iemand opgeven, die door een kerstengel voor de adventsweken geadopteerd wordt of u geeft zichzelf op als kerstengel om gedurende de adventsweken viermaal iemand een hart onder de riem te steken.

O ja, voor het opgeven van een kerstengelbezoekadres, wel even een motivatie geven. De kerstengel kan hier dan rekening mee houden.

Een project van Verwachting en Vertrouwen in de bijzondere adventstijd.

Een project van Vertrouwen. Vertrouwen, dat er zich weer kerstengelen opgeven en de wetenschap, dat er bezorgadressen zijn. Beide zijn noodzakelijk.

Een project voor mensen met een warm hart. Een warm hart, want zonder kun je geen Kerstengel zijn. Een warm hart om mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben op te geven.

Het is een universeel project. Niet gebonden aan gemeentegrenzen of gezindten. Dat maakt het Kerstengelenproject bijzonder.

Het project is in een bijzondere tijd. De voorbereiding op Kerst.

Want het is heel bijzonder, dat God Zijn Zoon als baby op de wereld liet komen.

Waarom? Omdat Hij zo lief Zijn wereld had…

ZO’N VERVELEND LIEDJE IN JE HOOFD

ZO’N VERVELEND LIEDJE IN JE HOOFD

Het liedje wilde maar niet uit haar hoofd: ‘Hoog Sammy, kijk omhoog Sammie, want daar is de blauwe lucht’.

Bovenstaande zin roept tenminste twee vragen op. Over wie gaat het eigenlijk? Natuurlijk over onze Kerstengel Tanja. En wat is het voor een liedje? Voor de  ouderen onder ons is het waarschijnlijk een open deur intrappen. Het is een bekend liedje van Ramses Shaffy over ‘Sammy’. En meteen begin je je oud te voelen, want de jongeren kennen Ramses niet meer en dus ook zijn liedje Sammy niet. Maar is dat belangrijk? Eigenlijk niet. Maar laat ik er toch wat over vertellen. Ramses heeft het liedje zelf geschreven. Er zijn verschillende lezingen over wie Sammy zou zijn en waarom hij het liedje geschreven heeft. Maar juist dat maakt het mogelijk, dat Tanja haar eigen idee over Sammy en zijn naar ‘Boven kijken’ kan geven. Een soort inlegkunde. En Tanja zou Tanja niet zijn om dat dan ook te doen.

Tanja was erg geschrokken van wat ze tijdens haar verkenningstocht door Katwijk gezien had. Het is ook wat om niet zo maar spontaan even bij iemand langs te kunnen wippen of een arm om iemands schouder te mogen slaan. Wat een onpersoonlijke samenleving had ze ontdekt. Meer een ‘leving’, die niets meer met ‘samen’ te maken had. Ja, zo kun je dat zien. Maar Tanja is een Kerstengel en Kerstengelen denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Ze is gewend naar Boven te kijken, vanwaar je als engel, maar zeker ook als mens, steun kunt verwachten. Dat kun je doen met gevouwen handen, maar soms ook schreeuwend tegen alle verdrukking of angsten in. Maar ook uit pure wanhoop of protesterend. Ik hoor u/jij al zeggen: ‘Tuh, tuh, jij durft: schreeuwend en protesterend!’ Ja! En Tanja heeft dat een aantal keren mee gemaakt. We lopen naar Kerst, maar zij weet nog hoe het was in de Hemel toen Jezus in de Tuin van Getsemane Zijn Vader vroeg of de komende beproevingen aan Hem voorbij mochten gaan. Iedereen in de hemel hield zijn adem in. God de Vader ging door een hel. Hij had Zijn Zoon al ruim dertig jaar moeten missen en nu dit. Zou Jezus het vol houden. We weten het antwoord: Hij DEED het. En aan het kruis schreeuwde Hij het als een soort protest, of was het wanhoop, uit: ‘Mijn God, Mijn God waarom heb Gij mij verlaten..?’ Wat dat betreft weet Tanja, dat je God op vele manieren kunt aanspreken.  

En zo was dat liedje van Ramses een beetje haar liedje geworden. Maar nu kon ze het niet uit haar hoofd krijgen. Erg? Nee hoor, maar de andere Kerstengelen kregen er een beetje een punthoofd van, omdat ze het steeds bleef neuriën en dat wilde Tanja nu ook weer niet. Toch wist ze dat Sammie niet naar zijn tenen moest blijven staren. Dan blijf je laag bij de gronds en verwacht je het van mensen of van jezelf. Dat geeft geen hoop. Er was ooit maar eens een sterveling, die zichzelf kon helpen toen hij in nood verkeerde. Dat was de baron van Münschhausen, die zich, toen hij in een moeras wegzakte,  zich aan zijn eigen haren uit het moeras kon trekken… Maar wij zijn geen baron van Münschhausen en moeten het van Boven verwachten.

Wat is het dan mooi om een van de medewerkers van Zijn grondpersoneel te mogen  en te kunnen zijn. Jammer, dat we de reacties niet kunnen zien als we bij ons bezorgadres langs geweest zijn. Toch kan Tanja u verzekeren, dat uw bezoekjes enorm op prijs gesteld wordt. En we mogen vertrouwen op Zijn zegen op ons werk.

Als besluit nog even de tekst van Sammy:

Sammy loop niet zo gebogen
Denk je dat ze je niet mogen
Waarom loop je zo gebogen
Sammy met je ogen, Sammy, op de vlucht

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
Want daar is de blauwe lucht

Sammy loop niet zo verlegen
Zo verlegen door de regen
Waarom loop je zo verlegen Sammy
Door de stegen Sammy van de stad

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
Want dan word je lekker nat, Sammy
Kromme kromme Sammy
Dag Sammy domme domme Sammy
Kijkt niet om zich heen
Doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen

Sammy wil bij niemand horen
Zich door niets laten verstoren
Toch voelt hij zich soms verloren Sammy
Hoge toren, Sammy kan ’t niet aan
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
Want daar boven lacht de maan
sammy wil met niemand praten
maar toch voelt hij zich verlaten
waarom voel je je verlaten
sammy op de straten, sammy van de stad

hoog sammy kijk omhoog sammy
want dan word je lekker nat, sammy
krommme kromme sammy
dag sammy domme domme sammy
kijkt niet om zich heen
doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen

Sammy wil heus wel verand’ren
Maar is zo bang voor de and’ren
Waarom zou je niet verand’ren Sammy
Want de and’ren Sammy zijn niet kwaad
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
Anders is het vast te laat

Sammy loopt maar door de nachten
Op een wondertje te wachten
Wie zal dit voor jou verzachten Sammy
Want jouw nachten Sammy zijn zo koud
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
Er is er een die van jou houdt

Een lied waar de naam van God niet in genoemd wordt, maar die Naam wordt ook niet genoemd in het boek Esther: ook een verhaal of een niet berijmd lied van hoop…

HOE HET KERSTENGELENPROJECT DIT JAAR BEGON

HOE HET KERSTENGELENPROJECT DIT JAAR BEGON

Zij was al een paar jaar uitgezonden als gewone Kerstengel in Katwijk. Maar zeg nou zelf: wat is ‘gewoon’ aan een Kerstengel. Alle engelen en zeker Kerstengelen zijn bijzonder en uniek. Dit jaar had zij een paar weken geleden de opdracht gekregen al vast eens rond te kijken of Katwijk ook dit jaar weer in aanmerking komt voor een Kerstengelenproject. Want het is niet vanzelfsprekend, dat Kerstengelen ieder jaar weer naar dezelfde plaatsen uitvliegen. Hoewel? Kerstengelen lijken best een beetje op de honkvaste ooievaars, die ook ieder jaar weer, na de winter, naar dezelfde plek terugkeren. He, wat is dat onpersoonlijk om onze Kerstengel ‘haar’ te noemen. Laat ik haar verder maar bij haar naam noemen: deze Kerstengel heet Tanja.

Op haar verkenningstocht vloog Tanja door Katwijk rond. Wat vond zij het dorp veranderd. Nee niet in de zin van overal weg opbrekingen en zo. Nee daar heeft Tanja als engel uiteraard geen last van. Zij vliegt lekker overal overheen. Het was de bedrukte sfeer, die haar opviel. Geen cafés open om even wat te drinken na haar vermoeiende reis. Restaurants dicht en bij veel winkels staan allerlei borden met opschriften als: ‘1,5 meter afstand houden’, er mogen maar een beperkt aantal mensen tegelijk binnen zijn en bij de ingangen van winkels staan flessen met ontsmettingsspul. Er zijn zelfs mensen, die zich aan al die regels houden. De winkelstraten zijn leeg. Maar wat de meeste indruk op Tanja maakte waren al die mensen, die zo bedrukt kijken. Lege ogen en weinig enthousiasme. Of misschien die tieners op een hoekje, die wat chillen met elkaar, maar al snel aangesproken worden op hun kennelijk te uitbundige gedrag. Ze houden niet voldoende afstand van elkaar. Wat is hier gebeurd? Gauw koopt Tanja een krantje en leest de meeste bladzijden diagonaal door. Alles hoeft ze niet te weten, maar het wordt haar al snel duidelijk. Een coronavirus heeft Nederland, en dus ook Katwijk, in haar greep. Als Kerstengelen hadden ze daar nog niets van mee gekregen. Wat Tanja wel duidelijk is: hier kunnen ze wel een beetje Qnof gebruiken. ‘Qnof’ is de interne, geheime Kerstengelencode voor het ‘Kerstengelenproject Katwijk 2020’.

Na haar terugkeer, vertelt Tanja aan de andere Kerstengelen, wat ze in Katwijk had aangetroffen. Meteen werd besloten, dat Qnof doorgaat. Met of zonder corona, met of zonder lock down: we vliegen! Ondanks het corona regiem kunnen ze, of beter gezegd we, prima vliegen.

Nog even de belangrijkste regels voor de Kerstengelenvliegdienst:

  • De bezorgadressen liggen meestal binnen 1 kilometer van de verblijfplaats van de Kerstengel.
  • Kerstengelen werken in het geniep, dus persoonscontacten komen niet voor.
  • Ze werken contactloos en
  • Als je het niet vertrouwd, doe je gewoon handschoentjes aan. 

Zo kan in alle gevallen veilig gevlogen worden.

Gelukkig, het Kerstengelenproject kan veilig doorgaan. En wat is het niet mooi, om die bedrukte mensen even op te beuren. Te laten merken, dat geen mens, ook in de coronatijd, alleen is. Kerstengelen weten ’you never walk Alone’. Vanuit dat Krachtenveld kunnen we al onze bezorgadressen laten merken, dat we er ook in deze tijd niet alleen voor staan!

Kerstengelen gaan weer van start

Kerstengelen gaan weer van start

Heel veel dingen staan stil of moeten anders gedaan worden in deze coronatijd. Dat geldt echter niet voor ons bijna traditionele Kerstengelenproject.

Een project van Verwachting en Vertrouwen in de bijzondere adventstijd. Een project van Vertrouwen. Vertrouwen, dat er zich weer kerstengelen opgeven en de wetenschap, dat er bezorgadressen zijn. Beide zijn noodzakelijk.

Een project voor mensen met een warm hart. Een warm hart, want zonder kun je geen Kerstengel zijn. Een warm hart om mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben op te geven. Het is een universeel project.
Niet gebonden aan gemeentegrenzen of gezindten.

Dat maakt het Kerstengelenproject bijzonder. Het project is in een bijzondere tijd. De voorbereiding op Kerst. Want het is heel bijzonder, dat God Zijn Zoon als baby op de wereld liet komen.

Waarom? Omdat Hij zo lief Zijn wereld had…

Volgende week de spelregels voor opgave en tijdlijn.