EEN DRUPPEL OP DE GLOEIENDE PLAAT

EEN DRUPPEL OP DE GLOEIENDE PLAAT

Een engel kwam eens uit de hemel en zweefde over de aarde. Hij deed veel indrukken op. Hij zag hoe in sloppen- wijken mensen probeerden de nood te lenigen van de armen en verschopten. Verbaasde zich over de zwervers en daklozen in het welvarende Nederland. Zij zweefde door verzorgingshuizen en zag hoe vrijwilligers hun best deden om tegen alle bezuinigdriften in mensen warm en goed te verzorgen. Net dat ietsje meer geven, dat een leven leefbaarder maakt. Hij kwam ook in weeshuizen, kinderhuizen vluchtelingenkampen en zag hoe mensen op kwamen voor de kansarmen in deze wereld. Zij kwam in oorlogsgebieden en zag hoe soldaten het oorlogsrecht en de vrouwen verkrachten, kinderen tot kindsoldaten maakten en zag in die puinhopen toch nog mensen bijna tegen beter weten in toch probeerden deze ontredderden te helpen.

Hij verbaasde zich over al de inzet van deze mensen. Hoe moet je je voelen om voor de mening van bijna iedereen tegen de stroom in te zwemmen. Het lijkt allemaal als een druppel op de gloeiende plaat. Wat voor een zin heeft al die inspanning. Tot zij een van die vrijwilligers, dat tegen een ontmoedigde collega hoorde uitleggen. ‘Ja, alles wat wij doen lijkt op een druppel op de gloeiende plaat. Het lijkt er niet toe te doen, want we kunnen lang niet iedereen helpen. Maar voor degenen die we wel helpen doet het er wel degelijk toe. Voor hen maken we een wereld van verschil en geven we hoop op een beter en menswaardiger leven…’ De engel moest even nadenken over deze uitleg. Meteen dacht zij aan de woorden van de Here Jezus: ‘in zoverre gij dit aan een van deze minsten gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan.‘

Verheugd kwam zij in de Hemel terug en vertelde aan iedereen die het wilde de horen over al die hulpengelen, die hij gezien had. Engelen, die grote daden en soms heel kleine daadjes verrichten. Maar te samen maken zij het verschil; maken de wereld net iets anders, net als die steen die ik in de in de rivier gooide, waardoor deze nooit meer zou stromen al daarvoor…

(vrij naar het verhaal over een meisje, dat zeesterren terug gooit in de zee.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *