Het Kerstengelenproject 2019 gaat van start.

Het Kerstengelenproject 2019 gaat van start.

U kunt zichzelf opgeven als Kerstengel en zo anoniem een lichtpuntje zijn voor anderen tijdens de Adventstijd.
En u kunt mensen opgeven, die even wat extra aandacht nodig hebben in de tijd voor Kerst.

Dit laatste onder vermelding waarom zij dit nodig hebben, opdat de Kerstengel beter haar of zijn vluchten hierop kan afstemmen. Bij die aandachtspresentjes gaat het niet om grote zaken, maar om even de aandacht: ik/we zijn jou of u niet vergeten. Dus iedereen kan en mag mee doen. Alles gebeurt wel anoniem, want tenslotte Engelen doen vaak hun werk zo onopvallend mogelijk. Dat geldt zeker voor bescherm- en Kerstengelen

Opgeven kan tot 24 november.
Dat geldt voor zowel Kerstengel, met vermelding van je adres, als van de mensen, die aandacht nodig hebben, kan met vermelding van adres en motivatie naar: info@kerstengelenkatwijk.nl.

De website van het project is www.kerstengelenkatwijk.nl.

ALLE gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en na afloop van het project vernietigd. De Kerstengelen krijgen in de week 48 hun pakket.

Kerstengelen gaan weer vliegen

Kerstengelen gaan weer vliegen

Ja, ze gaan weer vliegen!.
Waar ik het over heb?  De KERSTENGELEN.

Het vliegseizoen dit jaar begint eind november en loopt uiteraard ook dit jaar weer tot Kerst.

O, u weet nog niet waar het over gaat. Vandaar toch nog even de spelregels. We zoeken Kerstengelen. Dat zijn mensen die bereid zijn om de vier weken voor Kerst bij mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben wekelijks, anoniem, een klein presentje door de brievenbus gooien of aan de deurknop hangen. Een klein presentje in de vorm van een gedicht, een Kerstverhaal, een kaarsje of iets dergelijks. Gewoon een teken(tje) dat ze niet vergeten zijn. Verder zijn we op zoek naar namen van mensen, die juist in deze tijd een steuntje in de rug nodig hebben. U mag die bezoekadressen voor de Kerstengelen aanleveren. Wat we van een bezoekadres nodig hebben is uiteraard het adres en de naam maar ook een korte motivatie waarom iemand in aanmerking komt voor het wekelijks bezoek van een Kerstengel.

Uiteraard wordt zeer terughoudend om gegaan met de gegevens, die het Engelenbureau toe gestuurd krijgt. Een Kerstengel krijgt alleen die informatie, die noodzakelijk is voor zijn of haar taak. Op de website proberen we u op de hoogte te houden van het wel en wee van het Kerstengelenproject Katwijk. De website is: www.kerstengelenkatwijk.nl. De opgaven kunnen worden gedaan tot 19 november. Dan is er voor ons tijd om goede matches te maken tussen de Kerstengelen en de bezorgadressen.

Hoe u zich als Kerstengel kunt opgeven of een adres kunt aanleveren om bezocht te worden door een Kerstengel.
Per mail : info@kerstengelenkatwijk.nl,
via de website www.kerstengelenkatwijk.nl of
doorbellen naar 0638 293 277 (een privé-nummer van het Kerstengelenbureau)

Overigens wist u dat Kerstengel zijn heel leuk en spannend is. Nog nooit Kerstengel geweest? Ga het avontuur aan!

EEN KERSTENGEL STELT ZICH VOOR

EEN KERSTENGEL STELT ZICH VOOR

Hoi, ik ben een van de engelen. Ik heb een bijzondere naam: Kerstengel. En nu denkt u zeker, dat ik een bijzondere engel ben, maar niets is minder waar. KERST zijn mijn voorletters:

K staat voor Komt en de

E voor Evangelie. Waar zou de

R voor staan. U raadde verkeerd: Revolutie. De

S staat voor Samen. Als laatste de

T voor (alle) Tijd.

 

En mijn roepnaam? Willem

Kom Evangelie Revolutie Samen Tijden. Ja, ongebruikelijke voornamen, maar met elkaar ben ik er blij mee. In mij is door die namen veel verenigt: Komt allen te samen om met elkaar het Evangelie te ontdekken. Om vanuit dat Evangelie Revolutionair in de wereld te staan zoals Jezsus dat deed. Hij keerde dingen om, zoals Hij dat uitsprak in zijn Bergrede. Om Samen sterk te staan in Zijn liefde. Liefde en geen macht. Een heel andere manier om in de wereld te staan dan men gewoon was. Het was en is omdenken, Want het betekent, dat je ook je vijanden lief moet hebben… Om dat te leren, dat omdenken onder de knie te krijgen, heb je veel Tijd  nodig. Misschien wel ons hele leven om daar iets van te begrijpen en in ons leven iets van waar te maken.

Tja, ik ben dus KERSTengel. Ik neem u mee op trainingskamp. Slechts voor een korte periode. Namelijk tijdens de Adventsweken om vast in te trainen op mijn voorletters: KERST. Nee, ik ben niet zo’n buldog als de bondscoach van Oranje. Ik neem u niet mee naar Huis ter Duin. Van mij mag u lekker thuis blijven en u zelf blijven, als u maar de rest van de weken van het Kerkelijk jaar niet vergeet, wat u als kerstengel deed.

Overigens  mocht  u het vergeten tijdens de rest van het jaar. Geen nood, volgend jaar krijgt u weer een herkansing, want dan hebben we weer vier weken Trainingskamp!

WAAR BLIJVEN KERSTENGELEN?

WAAR BLIJVEN KERSTENGELEN?

WAAR BLIJVEN KERSTENGELEN?
door Leo Roosjen

Nee, natuurlijk houd u zich daar niet mee bezig. Waarom zou u zich bezig moeten houden met de vraag: waar zijn de kerstengelen buiten de kersttijd? Voor Sinterklaas is die vraag eenvoudig te beantwoorden. Tenslotte komt de Sint uit Spanje en gaat daar op de zesde december weer naar terug. Waarom anders het liedje ‘Dag Sinterklaasje’. Heel eenvoudig omdat dan zijn verblijfsvergunning afgelopen is. Maar nu de kerstengel?

Het meest voor de hand liggend zou zijn: in de hemel. Dat is heel erg voor de hand liggend. Maar het zou betekenen, dat de kerstengel een echte seizoenarbeider of -arbeidster zou zijn. Dat kan bijna niet waar zijn. Waarom zouden zijn of haar goede eigenschappen en uitvoering van werkzaamheden voorbehouden zijn voor alleen de Kersttijd. Dat is niet logisch. Deze vraag vereist derhalve nader onderzoek.

Wat maakt de Kerstengel uniek? Nee, niet het uitsluitend werken in het verborgene. Hoewel? Die ene engel verscheen alleen aan Zacharias en/of Maria. En verscheen die engelenschaar niet uitsluitend aan de herders in den velde. Zeker dat laatste is heel jammer. Bij de eerste twee verschijningen ging het om privé mededelingen. De huidige inwoner van de  onze ‘beschaafde’ wereld zou het een enorme inbreuk op de privacy van Zacharias en Elisabeth en Maria gevonden hebben, als de engel deze boodschap aan hen aan de grote klok gehangen zou hebben. Maar waarom die engelenschaar niet voor alle bewoners van Bethlehem? Best een vraag om ook weer eens nader over na te denken. Zou dan het wonder van het Kerstkind niet door veel meer mensen ontdekt zijn. Zou het Evangelie dan niet heel anders gelopen zijn? Wie weet, maar het is niet zo gebeurd. Het gebeurde allemaal in het verborgene. Dus toch werkten ook al deze kerstengelen in het verborgene.

Goede werken doen. Ja, dat zeker. Beide boodschappers brachten mooie boodschappen. Zowel Zacharias als Maria kregen een prachtige aankondiging: de komst van hun zonen. Hoewel de twijfel van Zacharias op die leeftijd begrijpelijk was en misschien ook Maria wel even gedacht zal hebben: ‘Tjonge, heb ik dat…’. Het concert midden in de winternacht voor de herders was uiteraard ook meer dan deze stoere bikkels ooit hadden verwacht. En dan dus nog wel een privé concert.

Het gaat bij kerstengelen vaak om het vindingrijke. Tja, dat is een eigenlijk heel apart item. Bijna iedere kerstengel geeft op zijn of haar wijze gestalte aan de taak van kerstengel. Soms met heel geringe middelen even dat bijzondere momentje geven aan de adressant. Dat maakt het ook juist zo bijzonder. Juist de vindingrijkheid en de zorg maken dat een kerstengel kerstengel is.

Is het niet jammer, dat een kerstengel alleen in de kersttijd actief is? Dat zou jammer zijn, maar natuurlijk zetten kerstengelen ook buiten de kersttijd hun talenten in. Maar het is en blijft bijzonder, dat kerstengelen kerstengel willen zijn..

Kerstengel 1

KERSTENGELEN ZETTEN ZICH WEER IN.

KERSTENGELEN ZETTEN ZICH WEER IN.

KERSTENGELEN ZETTEN ZICH WEER IN

De vlinderstruiken zijn uitgebloeid, het blad ervan zelfs bijna afgevallen. Tijd dat weer aan de kerstboom gedacht kan worden. Dus maken vlinders plaats voor Kerstengelen.
De vliegtijd dit jaar is van 3 december tot 24 december.

Kent u de spelregels van het Kerstengelenproject nog. U kunt of iemand opgeven, die door een kerstengel voor de adventsweken geadopteerd wordt of u geeft zichzelf op als kerstengel om gedurende de adventsweken viermaal iemand een hart onder de riem te steken.

O ja, voor het opgeven van een kerstengelbezoekadres, wel even een motivatie geven. De kerstengel kan hier dan rekening mee houden.

Opgeven kan weer op het bekende adres:
kerstengelenkatwijk@gmail.com of telefoonnummer: 0638 293 277. VOOR 20 november!

We hopen weer op veel kerstengelen en bezoekadressen. En kerstengel zijn is ECHT leuk!

Corine en Leo

KERSTENELEN OP RETOUR.

KERSTENELEN OP RETOUR.

Gedurende een aantal weken hebben kerstengelen Katwijk doorkruist. Ruim 35 kerstengelen waren in de weer voor nog meer bezorgadressen. Afgemeten naar de verkeersinformatie heeft dit echter nooit tot files of ongevallen geleid.

De opzet van het hele kerstengelen project in Katwijk was best een avontuur. Maar het leidde tot verrassende reacties. De opgaaf van kerstengelen en bezorgadressen overtrof onze verwachtingen. Prachtige en ontroerende reactie op slechts enkele oproepen in het kerkblad. Wat een geweldig lezerspubliek. Er melden zich engelen, die het vanzelfsprekend vinden om iets te doen voor een ander. Heel natuurlijk gaan ze op pad om op de opgegeven bezorgadressen even lichtpuntjes te geven. Even laten merken, dat juist december een bijzondere maand is.

Bij de introductie van het project werd door sommigen gesuggereerd, dat er al zoveel gebeurt in de decembermaand. Het is al zo druk en er wordt al zoveel gedaan… Gezien de reacties op het project is dat of niet waar of je kunt nooit te veel voor een ander doen.

Het was fantastisch en verrijkend om dit alles te mogen coördineren. Ons rest slechts om aan alle kerstengelen van Katwijk en omstreken onze dank uit te spreken en te hopen, dat we in 2017 weer een beroep mogen doen op kerstengelen voor een volgend project in Katwijk.

We eindigen met de bekende afsluiting ‘ADIEU’. Niet omdat we willen laten merken, dat we ooit Frans gehad hebben, maar omdat het ons verbindt. Een onderling ons verbindend teken. Net als bijvoorbeeld het visje, dat velen op hun auto hadden. Het is een zogenaamd sjibbolet. Adieu betekent overigens: GA MET GOD! Dat is de mooiste wens, die we iedereen mee mogen geven. Dus en gezegende Kerstdagen en een gezond 2017 EN:

Adieu.

U KENT ME AL….

U KENT ME AL….

Hoi, u kent me al. Ik ben die engel op doorreis, uw hemelse collega. Ik verkende weer eens jullie wereld en verbaasde me. Wat moeten jullie mensen moe zijn. Altijd maar lopen, of fietsen. Vermoeiend! Wij engelen hebben het makkelijker. Wij doen het luchtig en vliegen overal overheen. De kortste weg en we houden overzicht. Geen problemen met appen op de fiets of bellen in de auto. Of al die problemen, waar jullie je over opwinden. Jullie noemen dat vaak politiek of zo. En dan boffen jullie nog. Jullie kennen wel onenigheden, ruzie en misdaad, maar niet zoals in sommige landen oorlog. Het valt bij jullie mee. Hoewel mensen bang worden voor elkaar en terreur. Allemaal dingen van jullie moderne tijd. Zaken waar je, zoals jullie zeggen, mee moeten leren leven. Sommigen grijpen terug naar ‘die goeie ouwe tijd’. Was die echt zo goed en beter? Wij kennen dat allemaal niet in ons hemels bestaan. Iedereen is gelijk en iedereen heeft genoeg. Waarom zou je dan onenigheid met elkaar hebben? Zelfs jalousie kennen we niet. We mogen dingen doen, maar moeten niets…

Ik wilde eens een middagje cultureel doen en kwam zo in het Frans Hals Museum in Haarlem terecht. Wat ik daar zag was mooi en indrukwekkend. Soms ook lachverwekkend. Er zijn kunstenaars, die hebben geprobeerd Bijbelse vertellingen af te beelden. Maar dat gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Jammer. Ik hoorde een rondleider vertellen over die kunstwerken. Ze noemde beroemde namen en iedereen onder haar gehoor leek te doen of ze alles begrepen of al wisten. Wij noemen dat toneelspel, maar kennelijk is dat onder jullie mensen gewoon. De enige die niet toneel hoefde te spelen was ik. Jullie zien of horen me toch niet. Heerlijk. Ik kon gewoon uitbundig lachen, toen ik afbeeldingen zag van engelen. Net mensen met vleugels… Ik zei al: jullie voorstellingsvermogen is te klein. Jullie hebben al moeite met drie dimensies, maar er bestaan in onze engelenwereld veel meer dimensies, dus hou nu toch op met al dat geprobeer.

Maak ik je nieuwsgierig over hoe wij engelen er wel uitzien? Vergeet over ons alles wat je denkt te weten over engelen en kijk naar de ander. Ik vertelde al van die andere dimensies. Probeer eens de engel te ontdekken in die ander. Nee, niet alleen in mensen, die je kent, in je vrienden of geliefden. Nee, in iedereen! Dat is omdenken zoals wij engelen zeggen en je zult versteld staan hoe anders de wereld er uit komt te zien. Ontdek het Goddelijke in je medemens en neem afstand van je eigen IK.

Probeer het eens en je zult die andere dimensies in die ander ontdekken. Ontdek die extra dimensie boven de drie, die je al kende. En ik verklap meteen nog een geheim: er zijn er nog meer. Zo moesten mensen na de opstanding ook wennen aan de nieuwe belichaming van Jezus. Stop eens met op mensenmanier te kijken naar je wereld. Kijk eens hoe Hij wilde, dat jullie met elkaar om gaan. Ja, ik weet het. Ik doe een beroep op omdenken in een bijzondere tijd. Het is Kersttijd en iedereen is druk met Kerst, maar juist door die drukte vergeet je waar het eigenlijk om gaat. In Kersttijd doorkijken naar Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Een hele opgave. Een oefening, waar de meeste mensen meer dan een mensenleven voor nodig hebben. Toch waren er een aantal ver onderweg: Franciscus, Martin Luther King, Moeder Theresa, Majoor Boshard. Zo een paar namen, namen waar je je aan op mag trekken. BEGIN!

Adieu,
Je hemelse collega.
.

EEN DRUPPEL OP DE GLOEIENDE PLAAT

EEN DRUPPEL OP DE GLOEIENDE PLAAT

Een engel kwam eens uit de hemel en zweefde over de aarde. Hij deed veel indrukken op. Hij zag hoe in sloppen- wijken mensen probeerden de nood te lenigen van de armen en verschopten. Verbaasde zich over de zwervers en daklozen in het welvarende Nederland. Zij zweefde door verzorgingshuizen en zag hoe vrijwilligers hun best deden om tegen alle bezuinigdriften in mensen warm en goed te verzorgen. Net dat ietsje meer geven, dat een leven leefbaarder maakt. Hij kwam ook in weeshuizen, kinderhuizen vluchtelingenkampen en zag hoe mensen op kwamen voor de kansarmen in deze wereld. Zij kwam in oorlogsgebieden en zag hoe soldaten het oorlogsrecht en de vrouwen verkrachten, kinderen tot kindsoldaten maakten en zag in die puinhopen toch nog mensen bijna tegen beter weten in toch probeerden deze ontredderden te helpen.

Hij verbaasde zich over al de inzet van deze mensen. Hoe moet je je voelen om voor de mening van bijna iedereen tegen de stroom in te zwemmen. Het lijkt allemaal als een druppel op de gloeiende plaat. Wat voor een zin heeft al die inspanning. Tot zij een van die vrijwilligers, dat tegen een ontmoedigde collega hoorde uitleggen. ‘Ja, alles wat wij doen lijkt op een druppel op de gloeiende plaat. Het lijkt er niet toe te doen, want we kunnen lang niet iedereen helpen. Maar voor degenen die we wel helpen doet het er wel degelijk toe. Voor hen maken we een wereld van verschil en geven we hoop op een beter en menswaardiger leven…’ De engel moest even nadenken over deze uitleg. Meteen dacht zij aan de woorden van de Here Jezus: ‘in zoverre gij dit aan een van deze minsten gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan.‘

Verheugd kwam zij in de Hemel terug en vertelde aan iedereen die het wilde de horen over al die hulpengelen, die hij gezien had. Engelen, die grote daden en soms heel kleine daadjes verrichten. Maar te samen maken zij het verschil; maken de wereld net iets anders, net als die steen die ik in de in de rivier gooide, waardoor deze nooit meer zou stromen al daarvoor…

(vrij naar het verhaal over een meisje, dat zeesterren terug gooit in de zee.)

OOK EEN ENGEL!!??

OOK EEN ENGEL!!??

Toen Nelson Mandela na zijn verblijf op Robbeneiland gevraagd werd hoe het kwam dat hij nog steeds zo veel positieve energie had om goed te doen voor alle inwoners van Zuid Afrika vertelde hij zijn drijfveer: ‘Wij mensen zijn bestemd om te stralen’.

Wat een mooie en inhoudsvolle woorden en een voorbeeld voor ons. Laten ook wij proberen, ieder op zijn eigen plekje, te stralen. Te stralen met onze talenten, die we gekregen hebben. Voor de een zal dat misschien meer zijn dan van een ander. Maar wat is er niet mooier om in onze medemensen engelen te ontdekken.

God heeft altijd vreemde kostgangers gehad, dus wij passen daar allemaal prima tussen…

WAT RUIST ER DOOR HET STRUIKGEWAS.

WAT RUIST ER DOOR HET STRUIKGEWAS.

Een vraag, die Toon Hermans bezig hield en ons nu nog steeds. Want het geheim van wat er
nu door dat struikgewas ruiste heeft hij meegenomen in zijn graf.

Wat er door de lanen en dreven van Katwijk zweeft, kan ik wel onthullen. De straten worden veilig gemaakt door meer dan dertig kerstengelen, die op verschillende bezorgadressen in ons dorp hun goede werk doen.

Wij werden als aartsengelen deelgenoot van heel veel mooie en verdrietige verhalen. Plekken in onze gemeente, waar het goed is om te laten merken, dat de tijd voor Kerst een tijd is waarin je net even het verschil mag maken.

Is daarmee de wereld veranderd? Nee, maar wel weer net iets leefbaarder. De kerstengelen kijken, ieder op zijn of haar manier, om naar de ander. Niet pochend, maar in het verborgene. Een prachtige opgave, een beetje avontuurlijk, heel verantwoordelijk, want je werd deelgenoot van een deel van het leven van een ander. Mooi en rijk om te doen!

Voor ons alle reden om in 2017 weer kerstengelen op adressen in Katwijk los te laten.