Archief van
Tag: aandacht

Advent

Advent

Advent

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een goede tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

 

 

Engelenwerk

Engelenwerk

Engelenwerk

 

We komen in de Bijbel op verschillende plaatsen engelen tegen. Boodschappers van God. Vaak heilbrengers of zou dat door Lot dat destijds anders gezien hebben? Toch door die engelen kon Lot met zijn familie overleven…

Vaak kennen we de namen van engelen in de Bijbel niet. Ook werd hun werk niet aan de grote klok gehangen. Hun boodschap was alleen bestemd voor degenen aan wie deze gericht was. Zelfs de engelen in de Kerstnacht boodschapten en zongen alleen voor de herders in het veld. Aan de inwoners van Bethlehem ging dit concert voorbij. Maar het moet zo mooi en indrukwekkend zijn geweest, dat de herders er, aan wie het maar horen wilde, over vertelden…

Zo gaat het ook in het Kerstengelenproject in zijn werk. De kerstengelen werken zoveel mogelijk in de anonimiteit. Wat is er juist niet mooier om mensen steeds weer verrast te laten staan, terwijl ze eigenlijk niet weten door wie. Laat de rechterhand niet weten wat de linker doet. Maakt het werk voor de kerstengel uit wat spannender en uitdagender.

Natuurlijk mogen mensen aangeven, dat ze liever niets vanuit het Kerstengelenproject ontvangen. Vandaar dat u, als u vrijwilliger van het Kerstengelenproject wordt, en daarmee bevorderd wordt tot kerstengel, van ons een pakketje krijgt bestaande uit:

  • Adres van degene, met de reden waarom, aan iemand in het kader van het Kerstengelenproject Katwijk aandacht geschonken wordt;
  • 4 kaartjes om wekelijks even bij het pakketje te stoppen en
  • een terugtreedkaartje, waarin iemand kan aangeven niet deel te willen blijven uitmaken van het project.

Alleen de organisatie kent alle kerstengelen en alle adressen, die aan de kersengelen zijn uitgegeven. We gaan daar omzichtig mee om. Ook aartsengelen dienen zorgvuldigheid te betrachten. Fouten zijn in het gehele project niet uit te sluiten, daarom zijn het ook eigenlijk  aardsengelen en geen aartsengelen.