Archief van
Tag: kerk

KERSTENGELEN 2022

KERSTENGELEN 2022

U weet het toch nog. Het Kerstengelenvliegseizoen. Iedereen kan mee doen door of mee te vliegen of een bezorgadres (met motivatie en achtergrond) op de geven,

Vanaf nu tot 19 november kunt u zich opgeven als Kerstengel of een bezorgadres opgeven;

21 november worden de Kerstengelen aan de bezorgadressen gekoppeld en vanaf 23 november kunnen de Kerstengelen hun bezorgadres(sen) verwachten.

Het vliegseizoen start in de week van 27 november na de Eerste Advent.

U kunt uw opgave doen bij Corine Hoek, Leo Roosjen of via de website van onze Kerstengelen.

U vliegt toch ook mee!

Kerstengelen gaan weer van start

Kerstengelen gaan weer van start

Heel veel dingen staan stil of moeten anders gedaan worden in deze coronatijd. Dat geldt echter niet voor ons bijna traditionele Kerstengelenproject.

Een project van Verwachting en Vertrouwen in de bijzondere adventstijd. Een project van Vertrouwen. Vertrouwen, dat er zich weer kerstengelen opgeven en de wetenschap, dat er bezorgadressen zijn. Beide zijn noodzakelijk.

Een project voor mensen met een warm hart. Een warm hart, want zonder kun je geen Kerstengel zijn. Een warm hart om mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben op te geven. Het is een universeel project.
Niet gebonden aan gemeentegrenzen of gezindten.

Dat maakt het Kerstengelenproject bijzonder. Het project is in een bijzondere tijd. De voorbereiding op Kerst. Want het is heel bijzonder, dat God Zijn Zoon als baby op de wereld liet komen.

Waarom? Omdat Hij zo lief Zijn wereld had…

Volgende week de spelregels voor opgave en tijdlijn.

EEN KERSTENGEL STELT ZICH VOOR

EEN KERSTENGEL STELT ZICH VOOR

Hoi, ik ben een van de engelen. Ik heb een bijzondere naam: Kerstengel. En nu denkt u zeker, dat ik een bijzondere engel ben, maar niets is minder waar. KERST zijn mijn voorletters:

K staat voor Komt en de

E voor Evangelie. Waar zou de

R voor staan. U raadde verkeerd: Revolutie. De

S staat voor Samen. Als laatste de

T voor (alle) Tijd.

 

En mijn roepnaam? Willem

Kom Evangelie Revolutie Samen Tijden. Ja, ongebruikelijke voornamen, maar met elkaar ben ik er blij mee. In mij is door die namen veel verenigt: Komt allen te samen om met elkaar het Evangelie te ontdekken. Om vanuit dat Evangelie Revolutionair in de wereld te staan zoals Jezsus dat deed. Hij keerde dingen om, zoals Hij dat uitsprak in zijn Bergrede. Om Samen sterk te staan in Zijn liefde. Liefde en geen macht. Een heel andere manier om in de wereld te staan dan men gewoon was. Het was en is omdenken, Want het betekent, dat je ook je vijanden lief moet hebben… Om dat te leren, dat omdenken onder de knie te krijgen, heb je veel Tijd  nodig. Misschien wel ons hele leven om daar iets van te begrijpen en in ons leven iets van waar te maken.

Tja, ik ben dus KERSTengel. Ik neem u mee op trainingskamp. Slechts voor een korte periode. Namelijk tijdens de Adventsweken om vast in te trainen op mijn voorletters: KERST. Nee, ik ben niet zo’n buldog als de bondscoach van Oranje. Ik neem u niet mee naar Huis ter Duin. Van mij mag u lekker thuis blijven en u zelf blijven, als u maar de rest van de weken van het Kerkelijk jaar niet vergeet, wat u als kerstengel deed.

Overigens  mocht  u het vergeten tijdens de rest van het jaar. Geen nood, volgend jaar krijgt u weer een herkansing, want dan hebben we weer vier weken Trainingskamp!