Archief van
Tag: katwijk

KERSTENGELEN 2022

KERSTENGELEN 2022

U weet het toch nog. Het Kerstengelenvliegseizoen. Iedereen kan mee doen door of mee te vliegen of een bezorgadres (met motivatie en achtergrond) op de geven,

Vanaf nu tot 19 november kunt u zich opgeven als Kerstengel of een bezorgadres opgeven;

21 november worden de Kerstengelen aan de bezorgadressen gekoppeld en vanaf 23 november kunnen de Kerstengelen hun bezorgadres(sen) verwachten.

Het vliegseizoen start in de week van 27 november na de Eerste Advent.

U kunt uw opgave doen bij Corine Hoek, Leo Roosjen of via de website van onze Kerstengelen.

U vliegt toch ook mee!

Kerstengelen zoeken bezoekadressen

Kerstengelen zoeken bezoekadressen


Heel veel dingen staan stil of moeten anders gedaan worden in deze coronatijd. Dat geldt echter niet voor ons bijna traditionele Kerstengelenproject.

Kent u de spelregels van het Kerstengelenproject nog. U kunt of iemand opgeven, die door een kerstengel voor de adventsweken geadopteerd wordt of u geeft zichzelf op als kerstengel om gedurende de adventsweken viermaal iemand een hart onder de riem te steken.

O ja, voor het opgeven van een kerstengelbezoekadres, wel even een motivatie geven. De kerstengel kan hier dan rekening mee houden.

Een project van Verwachting en Vertrouwen in de bijzondere adventstijd.

Een project van Vertrouwen. Vertrouwen, dat er zich weer kerstengelen opgeven en de wetenschap, dat er bezorgadressen zijn. Beide zijn noodzakelijk.

Een project voor mensen met een warm hart. Een warm hart, want zonder kun je geen Kerstengel zijn. Een warm hart om mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben op te geven.

Het is een universeel project. Niet gebonden aan gemeentegrenzen of gezindten. Dat maakt het Kerstengelenproject bijzonder.

Het project is in een bijzondere tijd. De voorbereiding op Kerst.

Want het is heel bijzonder, dat God Zijn Zoon als baby op de wereld liet komen.

Waarom? Omdat Hij zo lief Zijn wereld had…

HOE HET KERSTENGELENPROJECT DIT JAAR BEGON

HOE HET KERSTENGELENPROJECT DIT JAAR BEGON

Zij was al een paar jaar uitgezonden als gewone Kerstengel in Katwijk. Maar zeg nou zelf: wat is ‘gewoon’ aan een Kerstengel. Alle engelen en zeker Kerstengelen zijn bijzonder en uniek. Dit jaar had zij een paar weken geleden de opdracht gekregen al vast eens rond te kijken of Katwijk ook dit jaar weer in aanmerking komt voor een Kerstengelenproject. Want het is niet vanzelfsprekend, dat Kerstengelen ieder jaar weer naar dezelfde plaatsen uitvliegen. Hoewel? Kerstengelen lijken best een beetje op de honkvaste ooievaars, die ook ieder jaar weer, na de winter, naar dezelfde plek terugkeren. He, wat is dat onpersoonlijk om onze Kerstengel ‘haar’ te noemen. Laat ik haar verder maar bij haar naam noemen: deze Kerstengel heet Tanja.

Op haar verkenningstocht vloog Tanja door Katwijk rond. Wat vond zij het dorp veranderd. Nee niet in de zin van overal weg opbrekingen en zo. Nee daar heeft Tanja als engel uiteraard geen last van. Zij vliegt lekker overal overheen. Het was de bedrukte sfeer, die haar opviel. Geen cafés open om even wat te drinken na haar vermoeiende reis. Restaurants dicht en bij veel winkels staan allerlei borden met opschriften als: ‘1,5 meter afstand houden’, er mogen maar een beperkt aantal mensen tegelijk binnen zijn en bij de ingangen van winkels staan flessen met ontsmettingsspul. Er zijn zelfs mensen, die zich aan al die regels houden. De winkelstraten zijn leeg. Maar wat de meeste indruk op Tanja maakte waren al die mensen, die zo bedrukt kijken. Lege ogen en weinig enthousiasme. Of misschien die tieners op een hoekje, die wat chillen met elkaar, maar al snel aangesproken worden op hun kennelijk te uitbundige gedrag. Ze houden niet voldoende afstand van elkaar. Wat is hier gebeurd? Gauw koopt Tanja een krantje en leest de meeste bladzijden diagonaal door. Alles hoeft ze niet te weten, maar het wordt haar al snel duidelijk. Een coronavirus heeft Nederland, en dus ook Katwijk, in haar greep. Als Kerstengelen hadden ze daar nog niets van mee gekregen. Wat Tanja wel duidelijk is: hier kunnen ze wel een beetje Qnof gebruiken. ‘Qnof’ is de interne, geheime Kerstengelencode voor het ‘Kerstengelenproject Katwijk 2020’.

Na haar terugkeer, vertelt Tanja aan de andere Kerstengelen, wat ze in Katwijk had aangetroffen. Meteen werd besloten, dat Qnof doorgaat. Met of zonder corona, met of zonder lock down: we vliegen! Ondanks het corona regiem kunnen ze, of beter gezegd we, prima vliegen.

Nog even de belangrijkste regels voor de Kerstengelenvliegdienst:

  • De bezorgadressen liggen meestal binnen 1 kilometer van de verblijfplaats van de Kerstengel.
  • Kerstengelen werken in het geniep, dus persoonscontacten komen niet voor.
  • Ze werken contactloos en
  • Als je het niet vertrouwd, doe je gewoon handschoentjes aan. 

Zo kan in alle gevallen veilig gevlogen worden.

Gelukkig, het Kerstengelenproject kan veilig doorgaan. En wat is het niet mooi, om die bedrukte mensen even op te beuren. Te laten merken, dat geen mens, ook in de coronatijd, alleen is. Kerstengelen weten ’you never walk Alone’. Vanuit dat Krachtenveld kunnen we al onze bezorgadressen laten merken, dat we er ook in deze tijd niet alleen voor staan!

Kerstengelen gaan weer van start

Kerstengelen gaan weer van start

Heel veel dingen staan stil of moeten anders gedaan worden in deze coronatijd. Dat geldt echter niet voor ons bijna traditionele Kerstengelenproject.

Een project van Verwachting en Vertrouwen in de bijzondere adventstijd. Een project van Vertrouwen. Vertrouwen, dat er zich weer kerstengelen opgeven en de wetenschap, dat er bezorgadressen zijn. Beide zijn noodzakelijk.

Een project voor mensen met een warm hart. Een warm hart, want zonder kun je geen Kerstengel zijn. Een warm hart om mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben op te geven. Het is een universeel project.
Niet gebonden aan gemeentegrenzen of gezindten.

Dat maakt het Kerstengelenproject bijzonder. Het project is in een bijzondere tijd. De voorbereiding op Kerst. Want het is heel bijzonder, dat God Zijn Zoon als baby op de wereld liet komen.

Waarom? Omdat Hij zo lief Zijn wereld had…

Volgende week de spelregels voor opgave en tijdlijn.

Kerstengelen gaan weer vliegen

Kerstengelen gaan weer vliegen

Ja, ze gaan weer vliegen!.
Waar ik het over heb?  De KERSTENGELEN.

Het vliegseizoen dit jaar begint eind november en loopt uiteraard ook dit jaar weer tot Kerst.

O, u weet nog niet waar het over gaat. Vandaar toch nog even de spelregels. We zoeken Kerstengelen. Dat zijn mensen die bereid zijn om de vier weken voor Kerst bij mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben wekelijks, anoniem, een klein presentje door de brievenbus gooien of aan de deurknop hangen. Een klein presentje in de vorm van een gedicht, een Kerstverhaal, een kaarsje of iets dergelijks. Gewoon een teken(tje) dat ze niet vergeten zijn. Verder zijn we op zoek naar namen van mensen, die juist in deze tijd een steuntje in de rug nodig hebben. U mag die bezoekadressen voor de Kerstengelen aanleveren. Wat we van een bezoekadres nodig hebben is uiteraard het adres en de naam maar ook een korte motivatie waarom iemand in aanmerking komt voor het wekelijks bezoek van een Kerstengel.

Uiteraard wordt zeer terughoudend om gegaan met de gegevens, die het Engelenbureau toe gestuurd krijgt. Een Kerstengel krijgt alleen die informatie, die noodzakelijk is voor zijn of haar taak. Op de website proberen we u op de hoogte te houden van het wel en wee van het Kerstengelenproject Katwijk. De website is: www.kerstengelenkatwijk.nl. De opgaven kunnen worden gedaan tot 19 november. Dan is er voor ons tijd om goede matches te maken tussen de Kerstengelen en de bezorgadressen.

Hoe u zich als Kerstengel kunt opgeven of een adres kunt aanleveren om bezocht te worden door een Kerstengel.
Per mail : info@kerstengelenkatwijk.nl,
via de website www.kerstengelenkatwijk.nl of
doorbellen naar 0638 293 277 (een privé-nummer van het Kerstengelenbureau)

Overigens wist u dat Kerstengel zijn heel leuk en spannend is. Nog nooit Kerstengel geweest? Ga het avontuur aan!

Advent

Advent

Advent

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een goede tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

 

 

Een collega

Een collega

EEN COLLEGA.

Hoi kerstengelen! En uiteraard alle anderen die deze site bezoeken. Laat ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben namelijk een collega van jullie. Alleen heb ik een fulltime baan als engel. Vandaar dat ik jullie wat meer vertellen wil over mijn werk als engel.

Ik doe dit werk al heel lang. Eigenlijk van eeuwigheid tot eeuwigheid. Probeer maar niet dat raadsel van tijd te ontwarren, want daar doe ik ook al een aantal eeuwen over. Soms moet je dingen niet willen weten, maar gewoon aannemen. Ik weet het, dat is voor de hedendaagse mens een opgaaf…

Zoals gezegd ik doe dit werk van engel al heel lang. Ik ben zeker niet de belangrijkste. Dat zijn mijn collega’s de aartsengelen. Maar die moeten soms ook heel lang weg. Dan krijgen ze opdrachten om naar de aarde te gaan. Ik ben daar overigens ook een paar keer persoonlijk geweest. Laat ik jullie niet langer ophouden met algemeenheden maar gewoon maar een paar verhalen vertellen.

Een van de treurigste dingen, die ik mee maakte is al lang geleden. Jullie noemen dat de zondeval. Ik was daar ook bij betrokken en heb gezien hoeveel verdriet dat God deed. Daarna heeft Hij alles in het werk gesteld om weer jullie mensen met Hem te verzoenen. Maar daar is heel veel tijd mee gemoeid geweest en heeft Hem zijn eigen vlees en bloed gekost. Ik was bij toerbeurt een van de cherubs, mooi woord voor engel, die ten oosten van de hof van Eden de weg tot de boom des levens moesten bewaken en de mens weghouden. Treurig werk, want je kon zien hoeveel pijn dat God deed om ons bij toerbeurt dat werk op te dragen.

Ons werk lijkt soms heel verdrietig. Bijvoorbeeld die missie van een paar collega’s die Lot moesten vertellen, dat hij moest vluchten en huis en haard moest achterlaten. Ja, dat lijkt verdrietig, maar voor Lot en zijn hele gezin ten leven kunnen voeren.

Soms is het ook wel eens de vraag of wij het zijn of dat het een droom is. Beelden zijn soms te wonderlijk om echt te lijken. Maar als ik goed voel, dat voel ik nog mijn spieren van toen ik op die ladder op en neer moest gaan toen Jacob op de plek leek te slapen, die hij later Bethel zou noemen.

Zo kwamen we vaker op aarde, maar er waren ook perioden, dat jullie zo lelijk deden dat God zich nauwelijks met Zijn Schepping leek te bemoeien. Maar opeens kregen we het druk. Een van mijn collega’s moest naar Zacharias, een priester, gaan om hem en zijn vrouw, op hoge leeftijd, de geboorte van een zoon aan te kondigen. Engel Gabriel moest kort daarop naar een meisje, dat Maria heette, om haar te vertellen, dat zij de moeder van Gods Zoon zou worden.

Dat gaf niet alleen consternatie op aarde, maar ook bij ons in de hemel. Wij moesten ook afscheid nemen van de geliefde Zoon van God. God en Jezus leken niet treurig, want het paste in Hun heilsplan met Hun schepping. Maar ik kon toch wel eens zien hoe liefdevol God naar zijn Zoon keek nu Hij zich voorbereide voor een van Zijn zwaarste opgeven. Ik volgde het allemaal op afstand. Op een moment na. Want ik mocht meezingen in het wonderkoor in de nacht, die jullie nu Kerstnacht noemen. Het was bijna nog mooier dan zingen in de hemel. Het zien hoe die rauwe en bonkige herders met ons gezang raakten en hen naar Gods Zoon mochten verwijzen. Daarna mochten we nog wel eens bij Jezus op bezoek. Ik jammer genoeg niet.

Maar een mooie dag voor mij was die Paasmorgen, toen ik hem eerst in Zijn hemelsgewaad mocht helpen en klaar mocht staan om de vrouwen, die bij het graf kwamen de heilsgeschiedenis van Zijn overwinning op de dood te verklaren. Of ze het grootse ervan begrepen hebben? Ik denk het niet.

Zoals jullie vermoedelijk niet kunnen doorvoelen hoe heerlijk het is om engel te zijn. Maar jullie mogen gedurende vier weken even trainen en merken hoe bijzonder het is om mooie dingen doen voor anderen. Heel veel succes!

 

Adieu,

Een hemelse collega

 

Engelenwerk

Engelenwerk

Engelenwerk

 

We komen in de Bijbel op verschillende plaatsen engelen tegen. Boodschappers van God. Vaak heilbrengers of zou dat door Lot dat destijds anders gezien hebben? Toch door die engelen kon Lot met zijn familie overleven…

Vaak kennen we de namen van engelen in de Bijbel niet. Ook werd hun werk niet aan de grote klok gehangen. Hun boodschap was alleen bestemd voor degenen aan wie deze gericht was. Zelfs de engelen in de Kerstnacht boodschapten en zongen alleen voor de herders in het veld. Aan de inwoners van Bethlehem ging dit concert voorbij. Maar het moet zo mooi en indrukwekkend zijn geweest, dat de herders er, aan wie het maar horen wilde, over vertelden…

Zo gaat het ook in het Kerstengelenproject in zijn werk. De kerstengelen werken zoveel mogelijk in de anonimiteit. Wat is er juist niet mooier om mensen steeds weer verrast te laten staan, terwijl ze eigenlijk niet weten door wie. Laat de rechterhand niet weten wat de linker doet. Maakt het werk voor de kerstengel uit wat spannender en uitdagender.

Natuurlijk mogen mensen aangeven, dat ze liever niets vanuit het Kerstengelenproject ontvangen. Vandaar dat u, als u vrijwilliger van het Kerstengelenproject wordt, en daarmee bevorderd wordt tot kerstengel, van ons een pakketje krijgt bestaande uit:

  • Adres van degene, met de reden waarom, aan iemand in het kader van het Kerstengelenproject Katwijk aandacht geschonken wordt;
  • 4 kaartjes om wekelijks even bij het pakketje te stoppen en
  • een terugtreedkaartje, waarin iemand kan aangeven niet deel te willen blijven uitmaken van het project.

Alleen de organisatie kent alle kerstengelen en alle adressen, die aan de kersengelen zijn uitgegeven. We gaan daar omzichtig mee om. Ook aartsengelen dienen zorgvuldigheid te betrachten. Fouten zijn in het gehele project niet uit te sluiten, daarom zijn het ook eigenlijk  aardsengelen en geen aartsengelen.